Založení s.r.o.

je běžnou zkušenostísoučastnédoby. Mnoho lidípodnikajících jako osoba samostaněvýdělečněčinnáse vypracovalo ažk vlastníspolečnosti, ve kteréve svém oboru může dál růst a rozvíjet se.

Možností, kterése podnikateli při založenís.r.o.nabízejí, je mnoho – od bankovních úvěrů,půjček a kontokorentních smluv ažpo nabytínových pozic na trhu. Nepřebernémnožstvípodnikatelských oborůa záměrůutváříbohatývýčet s.r.o. společnostív Českérepublice.

Co je potřeba?


Pro Založení s.r.o. je potřeba podnikatelskýzáměr,peněžnívklad a byrokratickézáležitosti,se kterými vám pomůže jakýkoliv advokát se specializacína obchodníprávo.Do pěti týdnůby vaše společnost měla být úspěšnězaložena. Následuje zapsánído obchodního rejstříku,na kterése čekáažpůl roku (záležína rejstříkovém soudu). O zapsáníspolečnosti do obchodního rejstříku dostanete od rejstříkového soudu Rozhodnutío zápisu, kteréje doporučenězasláno do sídla zakládanéspolečnosti.